Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi Uzatıldı – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi Uzatıldı


Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,”11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.” denildi.

resmigazete
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-milyonlari-ekonomi-2716421/

Tags:

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,