Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 2018 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girdi – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 2018 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girdi


2018/1 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 2018 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girdiğine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

2018/1 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin 1 Temmuz 2018 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girdiğine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı
Özet: Bakanlar Kurulu’nun 2018/11790 sayılı Kararı uyarınca, OECD tarafından vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede uluslararası bir işbirliği ortamının sağlanması amacıyla düzenlenen “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir.

Açıklamalar

3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’da imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile birlikte vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede uluslararası bir işbirliği ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Sözleşmenin, 20 Mayıs 2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7018 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti adına çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur. Öte yandan, milletlerarası bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi nedeniyle 244 sayılı Kanun 3. Maddesi uyarınca ilgili Sözleşmenin onaylanmış olduğu Bakanlar Kurulu’nca 30 Ekim 2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Son olarak, 26 Haziran 2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmaktadır.

Söz konusu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle beraber vergi konularında otomatik bilgi ve belge değişimini içeren ülkelerarası idari yardım mümkün kılınmıştır. Bu nedenle, Ortak Raporlama Standardı (CRS) olarak da adlandırılan süreç ile birlikte, yabancı ülke mukimlerinin ve bunların kontrol ettikleri kurumların Türkiye’deki finansal kuruluşlarda tuttukları finansal hesaplara ilişkin bilgiler, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, GİB tarafından geçtiğimiz dönemde finansal kuruluşlarla “Finansal Hesap Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Kılavuz” paylaşılmış olup, finansal kuruluşların 30 Haziran 2018 tarihinde yapacakları bildirim öncesinde uygulamaları gereken genel usul ve esaslar belirlenmektedir. Kılavuzda genel hatlarıyla;

Finansal hesap ve finansal kuruluş tanımı yapılarak, kapsam dışı tutulanlar belirtilmektedir,

Müşteri hesaplarının, 30 Haziran 2017 tarihi öncesi ve sonrasında açılmış olması durumuna göre uygulanması gereken durum tespiti ve inceleme yöntemleri açıklanmaktadır,

Finansal hesap sahibi müşterilerden temin edilmesi gereken kişisel beyan hakkındaki çeşitli bilgiler tanımlanmaktadır,

Finansal kuruluşlar tarafından bildirimde dikkate alınacak müşteri bilgileri ve bildirime konu edilecek müşteri hesaplarının eşik değerleri tespit edilmektedir,

30 Haziran 2017 itibarıyla katılımcı ülkeler listesi açıklanarak bildirimin yapılacağı ülkeler belirlenmektedir.
Saygılarımızla, kpmgvergi

Kaynak; https://kpmgvergi.com/Yayinlar/MaliBultenler/Pages/MaliBultenDetay.aspx?iden=2017&type=Mali%20Bültenler

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,