SGK Postacının Tebliğatını Artık Resmi Belge Kabul Etti, İmzalayana Göre Ceza Yazacak – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Ekim 21, 2018

SGK Postacının Tebliğatını Artık Resmi Belge Kabul Etti, İmzalayana Göre Ceza Yazacak


SGK Postacının Tebliğatını Artık Resmi Belge Kabul Etti, İmzalayana Göre Ceza Yazacak

PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”, “görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için re ‘sen sigortalılık sağlanacaktır.

Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen değişiklik hükümleri, yapılan tespitler neticesinde, Kurumumuzca tespit edilen günlere ait belgelerin düzenlenmesi için işverenlere gönderilen yazının tebliğ edilmemiş olması, tebliğ edilmiş olmakla birlikte henüz işverence belgelerin Kuruma verilmemesi veya işverence işleme itirazda bulunulması yahut tahakkuk etmiş ancak tahsilatı yapılmamış idari para cezaları ve prim tutarlarına ilişkin tespitler yönünden ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte uygulanmaktadır.

İSA KARAKAŞ

isakarakas.com.tr

Bir Cevap Yazın

More Stories From SGK

About vergivekanunlar,