RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ÜCRETİ – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Nisan 21, 2019

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ÜCRETİ


RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ÜCRETİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Böylece resmi tatillerde çalışan işçiler 2 günlük ücrete hak kazanırlar.

Resmi tatil ile hafta tatili aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa işçiye yine bir günlük ücreti ödenmelidir, çalışılması halinde hafta tatilinde ki çalışması fazla çalışma sayılacağından ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Resmi tatillerde günlük çalışma süresi aşılırsa aşan kısım fazla çalışma sayılacağından bu kısmın ücreti %50 zamlı ödenir. Günlük çalışma süresini aşmayan kısımlar ise fazla çalışma sayılmaz.

Örnekleyecek olursak hafta tatilini Pazar günü kullanan işçi 2017 yılında Ramazan Bayramı’nın Pazar’a denk gelen 1. gününde çalışırsa o gün için 2,5 günlük ücrete, 2 nci veya 3. günlerinde çalışan işçi ise 2’şer günlük, çalışmadığı Ramazan Bayramı günlerinde ise 1 günlük ücrete hak kazanacaktır. İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması halinde ise aylık ücretini tam olarak alacaktır. Aynı işçi 15 Temmuz 2017 tarihinde Cumartesi günü çalışması halinde resmi tatilde çalışmış olacağından dolayı yine 2 günlük ücrete hak kazanacaktır.

Ramazan ve Kurban Bayramı arife günlerinde olduğu gibi 28 Ekim günüde yarım gün resmi tatildir ve işçinin çalıştırılmaması, çalıştırılması halinde ilave ücretin ödenmesi gerekmektedir. Arife günleri ve 28 Ekim günü saat 13:00’dan sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.

Resmi tatillerde çalışma karşılığı ödenecek ücretin tespitinde fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmaz. Resmi tatil ücreti işçinin çıplak maaşı üzerinden hesaplanır.

4857 sayılı Kanun’un 41. maddesine göre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilmektedir. Resmi tatillerde çalışma fazla çalışma veya fazla süreli çalışma sayılmadığından, resmi tatillerde çalışan işçiye bu çalışması karşılığında daha sonra izin kullandırılması mümkün değildir. Bu şekilde kullandırılacak izinler ancak işçilerin fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmaları karşılığında kullandırılabilir. Resmi tatillerde çalışan işçiler için sadece bu günlerde yapılan fazla çalışmalar için izin kullandırılabilir.Mehmet Uğur Yaklaşım / Haziran 2017 / Sayı: 294

Tags: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

More Stories From SGK

About vergivekanunlar,