Okul Aile Birlikleri Özel İşveren Olarak Kabul Edildi. – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Ekim 18, 2018

Okul Aile Birlikleri Özel İşveren Olarak Kabul Edildi.


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35158785-309/06-202.99-E.5276352
Tarih: 19/10/2017
Konu : Okul Aile Birlikleri

ÖZET: Okul Aile Birlikleri Özel İşveren Olarak Kabul Edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımlanmış olduğu 19.10.2017 tarih 5276352 sayılı Genel yazı ile Okul Aile Birliklerini özel işveren olarak kabul ederek teşviklerden yararlanmasının yolunu açmıştır. Daha önce Kamu işyeri olarak tescil edildiği için özel sektör işverenlerine verilen prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayan Okul Aile Birliklerinin bundan sonra verilen prim teşvik ve desteklerinden yararlanmasının önü açılmıştır. İşverenlerimizin ve meslek mensuplarının bu hususa dikkat ederek bu nitelikteki işyerleri için yapılan değişikliği takip etmeleri gerekmektedir. (Kaynak: TÜRMOB)

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin kamu işyeri niteliğinde oldukları ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşu olarak işlem görmesi gerektiği, dolayısıyla işyeri mahiyet kodlarının (1) olarak değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür V.

Bir Cevap Yazın

More Stories From DUYURU

About vergivekanunlar,