Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yürürlüğe Giriş Tarihi ERTELENDİ – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Ağustos 16, 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yürürlüğe Giriş Tarihi ERTELENDİ


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yürürlüğe Giriş Tarihi Tarihine Ertelendi
29 Mayıs 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30435

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

Bir Cevap Yazın

More Stories From DUYURU

About vergivekanunlar,