Milyondan Fazla Çalışana Ulaşıldı, İş Yerlerine Milyonlarca Ceza!.. – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 19, 2019

Milyondan Fazla Çalışana Ulaşıldı, İş Yerlerine Milyonlarca Ceza!..


 

Milyondan Fazla Çalışana Ulaşıldı, İş Yerlerine Milyonlarca Ceza!..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı iş yerlerinde işin yürütümü yönünden fazla mesai, çalışma süreleri, gece çalışması, vardiyalı çalışma, resmî tatillerde çalışma, işçi izinleri, ücretleri ve diğer iş kanunu uygulamaları yönünden denetimler yapmaktadır.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı ‘Risk Esaslı’, ‘İşkolu/Sektör Esaslı’ veya ‘Alan Esaslı’ programlı teftişler yapılmaktadır.

Bu teftişlerin yanı sıra ayrıca çok sayıda iş yeri ve işçilerle ilgili programsız teftişler de yapılmaktadır.

Bu yazımızda sadece İş Kanunu yönünden yapılan denetimler konu edinilmiştir…

İHBAR VE ŞİKÂYET NETİCESİNDE…

Müfettiş incelemelerden oluşan program dışı teftişlerde başta İş Kanunu olmak üzere, Sendikalar Kanunundan doğan toplu iş uyuşmazlıkları, sendikal şikâyetler ve iş kolu tespiti talepleri, Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamına giren konularla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen iş teftişi ile bağdaşır nitelikte olan talep veya ihbarlar ile İş Teftiş Kurulu Bakanlığına yapılan ihbar ve şikâyetlerden Grup Başkanlıklarınca uygun görülenler esas alınarak planlanan teftişler yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl bu kapsamda yapılan teftişlerde müfettişler tarafından toplamda 7.085 teftiş yapılmış olup teftişi yapılan iş yerlerinde 1.034.407 işçi ve 595 çırağa ulaşılmıştır.

BU TEFTİŞLER SAYESİNDE…

İşin yürütümü yönünden gerçekleştirilen program dışı inceleme teftişleri sonucunda 2017 yılında ayrıca, işin yürütümü yönünden gerçekleştirilen program dışı inceleme teftişleri sonucunda; işverenlere, işçilerin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak, toplamda 141.760.914,95 TL/Brüt ödeme yaptırılmıştır. Bu teftişler sonucunda ayrıca devlete yapılan ödeme tutarı ise 42.989.652,74 TL’dir.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan denetimler sonucunda da 1.401 iş yerine toplam 24.562.706,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

51 iş yerinde ise fiilî-kaydi ücret farkı tespit edilmiştir. 393 iş yeri için, istihdam edilen işçileri ilgilendiren hükümlere ilişkin kurum ve kuruluşlara ihbarda bulunulmuştur.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında yapılan teftişler sonucunda ise; çalışma izni olmayan ya da bildirimde bulunulmayan 207 bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıya 588.814,00 TL, 40 işverene/işveren vekiline ise 1.833.252,00 TL idari para cezası uygulanması istenilmiştir.

İşin yürütümü yönünden belirtilen programsız denetimlerin yanı sıra ayrıca 923 iş yerinde yapılan programlı teftişlerde; 4.944.734 TL daha idari para cezasının kesilmesinin yanı sıra diğer yükümlülüklerden dolayı devlete eksik ödenen 12.681.131,32 TL ödenmesi sağlandı.

***

“Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya vurur…” Hazreti Mevlana

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Askere giden Bağ-Kur’lunun eş ve çocuklarının sağlık sigortası

“İsa Bey, Bağ-Kur’luyum. 2018/ Ağustos veya Kasım itibari ile askere gideceğim. Evliyim ve bir çocuğum var. Askere gittiğim zaman hanım ve çocuk Bağ-Kur’dan yararlanabilecekler mi? Bu süreçte sağlık hizmetlerinin devamı için ne yapmam gerekir?” Ömer Ali Faruk

Ömer Bey, Bağ-Kur’lu olmanızı gerektiren ticari faaliyet ve vergi mükellefiyetinizi sona erdirmeden askere gitmeniz hâlinde Bağ-Kur’unuz sona ermeyecektir. Dolayısıyla siz askerde iken Bağ-Kur primlerini ödemeye devam ederseniz bakmakla yükümlü olduğunuz eş ve çocuklarınız SGK’nın sağlık hizmetlerinden sanki siz askere gitmemiş gibi faydalanmaya devam ederler.

İş-Kur kurslarına katılanlara yetim maaşı bağlanır mı?

“İsa Ağabey, 33 yaşında ve bekârım, İş-Kur tarafından düzenlenen kurslara katılmaktayım. Babamdan yetim maaşı alabilir miyim?” Nursel Ataç

Nursel Hanım, İş-Kur tarafından düzenlenen kurslara katılması nedeniyle haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve genel sağlık sigortası uygulanmakta olan kız çocukları başka bir işte çalışmamakta ve herhangi bir gelir veya aylık almamakta ise kız çocuğuna ölüm aylığı bağlanır.

***

Mehtap Eski Hanım, eksik kalan 89 gün için doğum borçlanması yapmanız hâlinde yaşınızın gün ve ay olarak dolacağı 11.09.2018 tarihinde emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

***

“Zamanlarının büyük bir kısmını para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar, sonunda en çok istediklerinin satın alınmayacak şeyler olduğunu anlarlar…” A. HUXLEY

İSA KARAKAŞ

turkiyegazetesi.com.tr

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,