Karşılıksız çekte hapis cezası kalkıyor – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Mayıs 26, 2019

Karşılıksız çekte hapis cezası kalkıyor


Karşılıksız çekte hapis cezası kalkıyor
‘’Karşılıksız çek’’ verme suçundan dolayı hapiste olan ya da hapse girmek üzere olanlarla ilgili önemli bir gelişme var.
Adalet Bakanlığı karşılıksız çek düzenlemeyi suç olmaktan çıkaran ve hapis cezasını kaldıran yasa tasarısı hazırladı.
Yeni Düzenlemenin Getirdikleri
Hazırlanan tasarıda ‘’ekonomik suça ekonomik yaptırım’’ ilkesi göz önüne alınarak, karşılıksız çek suç olmaktan çıkartılıyor… ‘’Peki… Karşılıksız çek düzenlemenin hiç mi yaptırımı olmayacak?’’ diye merak edenler içinde açıklayalım.
Bu fiilin yaptırımı olarak, hapis cezası söz konusu olmayacak, mevcut sistemde de zaten var olan ‘’çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı’’ uygulanacak. Bu yaptırım 10 yıl süreli ile geçerli olacak.
Tasarıya göre, idari yaptırım süreci şu şekilde işleyecek:

.

1.Çekle ilgili olarak ‘’karşılıksızdır’’ işlemi yapılması üzerine, aldığı çek karşılıksız olan kişi, Cumhuriyet Savcısı’ndan, ‘’çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına’’ karar verilmesini talep edecek.
2.Cumhuriyet Savcısı, bu yasağa karar verecek. Başka bir anlatımla, olay hakime intikal etmeden savcı karar vermiş olacak.
3.Verilen karar ilgili kişiye tebliğ edilecek.
4.Hakkında yasak uygulanan kişi, bu yasağa itiraz edebilecek.
5.İtiraz başvurusunun kabulü halinde, yasak kaldırılacak ve TC Merkez Bankası’na bildirilecek.
Yukarıdaki yaptırımlar tüzel kişiler hakkında da uygulanabilecek.

.

Ne Zaman Çıkacak?
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasa tasarısı tamamlandı. Buradan sonraki aşaması, süre yönünden Meclis’in gündemine alınmasına bağlı.
Olayın önemi de göz önüne alındığında, Aralık ayı içinde komisyonda görüşülüp, Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
Yasa kabul edildiğinde, hapiste olanları da kapsayacağı için onlar da tahliye olacaklar.

 

Sözcü

Tags: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,