Kaçaklar Kendini SGK’ya Bildirmek Zorunda – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

Kaçaklar Kendini SGK’ya Bildirmek Zorunda


Kaçaklar Kendini SGK’ya Bildirmek Zorunda

Tüm işverenlerin işe aldıkları kişileri çalışmaya başladıkları tarihten itibaren SGK’ya bildirmeleri yasal olarak mecburidir.

Yasal sürede çalışanlarını SGK’ya bildirmeyen iş sahiplerine SGK, hem idari para cezası uygulamakta hem de devlet teşvik ve desteklerinden mahrum bırakmaktadır.

Diğer yandan SGK açısından işe alınan kişiler kaçak sigortalı bırakılmış olsalar bile sigortalı hak ve yükümlülükleri yine de işe alındıkları tarihten itibaren başlamaktadır.

Sigortasız çalıştırıldıklarından yakınan okuyucularımıza diyeceğimiz şu ki; çaresiz değilsiniz. Üstelik kendinizi SGK’ya bildirmeniz yasal olarak zorunlu. Nasıl mı?

Kendinizi internetten SGK’ya bildirin

Genel olarak işçilerin işe başlama tarihinden en geç bir gün önce “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” ile işveren tarafından SGK’ya bildirilmeleri gerekmektedir.

İşveren tarafından sigorta girişi SGK’ya bildirilmeyenler veya geç bildirilenler bu durumda kendi kendilerini çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, örneği SGK tarafından hazırlanan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ya bildirmek zorundadır.

Bunun üzerine SGK tarafından sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da bildirildiği hâlde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti hâlinde, durum, taahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılarak işçinin sosyal güvenlik hakları korunmaktadır.

***
“Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin.” SHAKESPEARE

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

”Önceki yıllarda SGK borcunu yapılandırmış olanlara kolaylık var mı?” Remzi Çil

Remzi Bey, önceki yıllarda çıkarılan SGK borç yapılandırma (6552, 6736 ve 7020 sayılı) Kanunlara göre yapılandırması yeni Torba Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden;

* Ödeme tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksiti bulunmayanların kalan taksitlerinin tamamının,

* Ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş taksitlerin bulunması hâlinde ise bu taksitlerin ilgili yapılandırma kanunlarındaki geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla kalan taksitlerin tamamının,

31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi hâlinde, kalan taksit toplamının içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin ve kalan taksitler için taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçecektir.

Yarım çalışmada istirahat raporu alınması

”İsa Bey, doğum izinlerimden sonra yarım çalışma hakkından faydalanmakta iken 10 gün istirahat raporu aldım ne yapmam gerekir?” Ravza Ege

Ravza Hanım, yarım çalışma süresi içinde tam zamanlı çalışmaya başlanılması, ikamet adresinin değişmesi, ödenek ödenen dönemde iş akdinin feshedilmesi, yetkili sağlık kuruluşunca istirahat raporu verilmesi, ödemeye esas çocuğun ölümü, evlat edinilen çocuğun evlatlık sürecinin bitmesi hâllerinde durumun İŞKUR’a 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Emeklilik dilekçemi ne zaman vereyim?

”İsa Bey, 32 yılı aşkın memuriyetten sonra emekli olacağım emeklilik dilekçesini ne zaman verirsem daha avantajlı olur?” Sebahat Koldemir

Sebahat Hanım, bildiğiniz üzere her yıl 6 ayda bir belirlenmekte olan memur maaş katsayıları memurların hem emeklilik maaşını hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Şu anda 15 Haziran maaşını aldığınızdan bugünden sonra emekli olduğunuzda yine de temmuzda emekli olmuş gibi temmuz katsayılarından faydalanmanız mümkün. Dolayısıyla katsayı artış avantajından faydalanmış olursunuz. 1 Temmuz’u beklemenize gerek yok.

***

”Önceki yıllarda ödenen SGK borçlarının faizi SGK’dan alınabilir mi?” Cem Can

Cem Bey, Torba Kanun kapsama giren SGK alacaklarını önceden bu borçlar ile birlikte ödenmiş faiz, gecikme zammı ve gecikme cezalarını SGK’dan geri almak mümkün değildir. Keza SGK ödenmiş olan faiz, gecikme zammı ve gecikme cezaları ilgililere iade etmemektedir.

***

”SGK borçları kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilir mi?” Halit Topçu

Halit Bey, Torba Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

YANLIŞ VE DOĞRU:

Arkada oturanlar için emniyet kemeri takmak gereksizdir!

Yanlış! Motorlu araçlar bir yere çarptığında hemen durur, ancak içindeki yolcular aynı hızla bir yere çarpana kadar ilerlemeye devam eder. Arkada oturanların da hayat haklarını kullanmaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerekir. Yolcuların güvenliği için geliştirilmiş olan arka emniyet kemerleri de hayat kurtarır.

İSA KARAKAŞ
turkiyegazetesi.com.tr

Tags: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

More Stories From SGK

About vergivekanunlar,