İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi’nde ‘Kıdem Tazminatına Hak Kazanırmı’ – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi’nde ‘Kıdem Tazminatına Hak Kazanırmı’


İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Okuyuculardan Gelen Sorular- İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi

Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde;

– Çalışmakta olan bir işçimiz tutuklanıp cezaevine konmuş. İş Hukuku açısından durum nedir?

Sorulan sorudan işçinin cezaevine konma nedeninin işyerinde yaptığı bir davranış nedeniyle olmadığı anlaşılmakta olup, bu yazıda işyeri ile alakası olmayan herhangi bir nedenle işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması hali açıklanacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/IV maddesine göre; işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın Kanun’un 17. maddesindeki bildirim süresini aşması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkına sahiptir.

4857 sayılı Kanun’un 17. Maddesi uyarınca;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için; iki hafta,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için; dört hafta,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için; altı hafta,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için; sekiz hafta, bildirim süreleri bulunmaktadır.

İşçinin göz altına alınması veya tutuklanması halinde, işverence bildirim süresi kadar beklenmesi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda da işçi hala tutuklu ya da göz altında ise; iş sözleşmesi 4857 sayılı Kanun’un 25/IV maddesine dayanılarak işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu süre geçmeden iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi mümkün değildir.

İşçinin bir yıllık kıdemini doldurmuş olması halinde; mülga 1475 sayılı Kanun’un halen yürürlükte olan 14. maddesi uyarınca işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İş Sözleşmesi 4857 sayılı Kanun’un 25. Madde uyarınca fesih edileceğinden bildirim süresi ve ihbar ücreti ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim, Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

 

SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Her Perşembe sorularınızın cevaplarını bu köşede görmek isterseniz, sorularınızı gulden@turkyaman.com adresine gönderebilirsiniz.

Av. Gülden Türkyaman

http://www.hurses.com.tr/av-gulden-turkyaman/arsiv-haber/haber-17315

Bir Cevap Yazın

More Stories From SGK

About vergivekanunlar,