GİB :ENFLASYON DÜZELTME BEYANNAME HK. – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

GİB :ENFLASYON DÜZELTME BEYANNAME HK.


 

GİB :ENFLASYON DÜZELTME BEYANNAME HK.

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) ile; 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde beyanname vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,