GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Mayıs 26, 2019

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR


Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecektir

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN
İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER
SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR

ÖZET :7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi
gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya
yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı
teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara ait iptal, asıl ve ek aylık prim
hizmet belgeleri kağıt ortamında değil elektronik olarak SGK’ ya
verilebilecektir. Daha önce bu belgeleri kağıt ortamında veren
işverenlerimiz de aynı kayıt numarası ile belgelerini elektronik olarak
SGK’ya ulaştırabilecektir.

BELGELER ELEKTRONİK OLARAK NASIL VERİLECEK?

Sitemizde yayımlanan 02.04.2018 tarihli 59 sayılı sirkülerimizde geriye yönelik yararlanılacak
teşvikler için SGK’ya son başvuru tarihinin 01.06.2018 olduğunu belirtmiştik. TBMM kapandığı
için bu sürenin uzaması söz konusu değildir.

SGK tarafından işverenlerin müracaat dilekçeleri ile geriye yönelik olarak yararlanılmayan ya da
yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün değiştirilmesi talep edilen
ay/dönemlere ait iptal/asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında verilmesine
yönelik hazırlanan programlar işletime açılmıştır.
Söz konusu ekranlara sgk.gov.tr web sitesinden giriş yapılarak;
• Başvuruda bulunmak ve onaylamak için “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Uygulamaya
Giriş/İşveren/Teşvikler ve Tanımlar/5510 Ek 17.Madde Teşvik Kanun No Değişikliği
Başvuru Onaylama”,
• Daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih
edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilmesi
için ise “e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi”
Menüleri seçilerek ve e-bildirge şifresi ile giriş yapılarak erişim sağlanacaktır.

Bir Cevap Yazın

More Stories From SGK

About vergivekanunlar,