GEÇ GELEN FATURALARDA KDV İNDİRİMİ – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Ekim 18, 2018

GEÇ GELEN FATURALARDA KDV İNDİRİMİ


GEÇ GELEN FATURALARDA KDV İNDİRİMİ

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanan fatura çeşitli nedenlerle kimi zaman süresinde düzenlenmemekte kimi zaman da süresinde düzenlenmiş olmasına rağmen alıcıya geç ulaşabilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu 29/1- a maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisini kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirim konusu yapabilirler.

Bu indirim hakkı anılan kanunun 29/3 Maddesi uyarınca vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartı ile ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

34/1 inci maddesinde ise, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği belirtilmiştir.

Günümüz koşullarında çeşitli sebeplerle belgeler mükelleflere ay olarak veya yılı atlayarak geç intikal etmektedir.

 • Bu tür faturalar yasal kayıt süresi sona ermeden (45 günlük süre) gelmiş ise cari yıl kayıtlarına gerekli kayıt işlenir ve KDV’leri de Aralık beyanında indirime konu edilebilir.
 • Faturalar yasal kayıt süresinden sonra gelmiş ise 2017 (cari yıl) kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında KDV dâhil tutarı ile gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile kurum beyanında indirim konusu yapılabilecektir.
 • Beyanname üzerinden indirilen 2017 tarihini taşıyan faturalar 2018 yılı kayıtlarına 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları olarak kaydedilmeli, 2018 yılında ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak dikkate alınmalıdır.
 • Benzer şekilde yasal kayıt süresi geçtikten sonra 2017 yılında gelir kaydedilmesi unutulan fatura olduğu anlaşılır ise, yine kurumlar vergisi beyannamesinde ilaveler içine dâhil ederek veya kurum kazancına ilave etmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydıyla gelir olarak beyan edilebilecektir.
 • Bu tür faturalar da 2018 yılında “671 Önceki Dönem Gelir ve Karları” olarak kayda alınır ve 2017 yılı kurum beyanı ile beyan edildiği için 2018 yılında vergilendirilecek gelir olarak dikkate alınmaz.
 • 2017 yılına ait bir gidere ilişkin fatura, 2018 tarihli olarak düzenlenmiş ise, öncelikle bu faturadaki KDV’nin KDV beyanlarından indirimi mümkün olmayacaktır. Ancak bu fatura 2017 kurum beyanından önce gelmişse, bu durumda fatura KDV dahil bedeli ile 2017 kurum beyanında indirime konu edilebilecektir.

Geç gelen fatura 2017 tarihli ise

 • Fatura 24/01/2018’e kadar gelirse, 2017 yılına gider kaydı atılarak KDV indirim konusu yapılacaktır.
 • Fatura 24/01-25/04/2018 arasında gelirse, KDV dahil tutar 2018 yılında “681” hesaba kaydedilir. 2017 yılı Kurum beyanında indirime konu edilir. 2018 yılı için KKEG olarak dikkate alınır.

Fatura 2018 tarihli olmasına rağmen 2017 yılına ait işlemlerle ilgili ise

 • Fatura 25/04/2018’e kadar gelirse, KDV dahil tutar 2018 yılında “681” hesaba kaydedilir. 2017 yılı Kurum beyanında indirime konu edilir. 2018 yılı için KKEG olarak dikkate alınır.
 • Fatura 25/04/2018’ten sonra gelirse, KDV dahil tutar 2018 yılında “681” hesaba kaydedilir ve 2018 yılı için KKEG olarak dikkate alınır. 2017 yılı için gider olarak dikkate alınmak isteniliyorsa Kurumlar vergisi için düzeltme beyanı verilir. Hasan Sancak

https://www.linkedin.com/pulse/ge%C3%A7-gelen-faturalarda-kdv-indirimi-hasan-sancak/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_post_details%3BPrNA5YAIRQWQxjh17uyx5g%3D%3D

HASAN SANCAK

      KAYNAKÇA:

 1. 3065 sayılı KDV yasası
 2. Sibel AKTÜRK

Bir Cevap Yazın

More Stories From GİB

About vergivekanunlar,