TTK – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Mayıs 26, 2019

TTK

Dikkat, Şirket Kurma İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı !

Dikkat, Şirket Kurma İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı !   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan aşağıdaki değişiklikler 10.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir: İmza Beyanı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile “…….imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir”

Süresi Biten Şirketlerin Vergisel Durumu

Süresi Biten Şirketlerin Vergisel Durumu Bilindiği gibi kuruluş esnasında şirketler, şirketin müddeti maddesinde belirli bir süre belirtmek zorundadırlar. Uygulamada başlangıçta şirketin süresi maddesi ana sözleşmede örneğin; 3 yıl belirtilmiş olabilir. Kuruluş sırasında kısa olarak belirtilen kuruluş süresi zaman içerisinde çabucak bitmektedir. Ticari aktivasyon içerisinde bazen şirketin ana sözleşmesindeki süre çabucak dolduğundan dolayı fark edilmemektedir. Burada

Limited Ortaklık Genel Kurullarında Sirküler Tipi Karar Almada İptal Davası Açma Süresi Başlangıcı

Limited Ortaklık Genel Kurullarında Sirküler Tipi Karar Almada İptal Davası Açma Süresi Başlangıcı Sermaye ortaklığı niteliğini haiz limited ortaklıkta, karar organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararlar, genel kurul toplantısına katılmayan, katılan fakat olumsuz oy veren ortakları da bağlar. Ancak genel kurul kararlarına karşı azınlıkta kalan ortaklar savunmasız değillerdir. Onlar (şartları varsa) iptal davası açmak

DEFTERLERİN EK SÜREDE TASDİK ETTİRİLMEMESİ NEDENİYLE İNDİRİMLER KALDIRILAMAZ

DEFTERLERİN EK SÜREDE TASDİK ETTİRİLMEMESİ NEDENİYLE İNDİRİMLER KALDIRILAMAZ   T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2000/7271 K. 2002/728 T. 19.2.2002 • KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM ŞARTLARI ( KDV’nin Fatura ve Benzeri Belgeler Üzerinde Gösterilmiş Olması – Yasal Defterlere Kaydedilmesi ) • YASAL DEFTERLERİN GEÇ TASDİK ETTİRİLMİŞ OLMASI ( Yasal Defterlerin Geçersiz Sayılamayacağı – Katma Değer Vergisi

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI -Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri I. GİRİŞ: Bağımsız denetim, Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmesidir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Genel Kurullar

  Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Genel Kurullar Sirküler No: 1823 2015 hesap dönemi için 2014 yılı genel kurulunda TTK’na göre bağımsız denetçi seçen şirketlerin, bu yıl yapacakları 2015 yılı olağan genel kurulları denetime tabi olmayan şirketlere nazaran bazı farklılıklar arz etmektedir. Şöyle ki; – Toplantıya denetim şirketi temsilcisinin katılımı gerekir. – Gündeme “bağımsız denetim raporunun

Older Posts››