ÖZELGE – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 20, 2018

ÖZELGE

Serbest bölgede gerçekleştirilen üretim sırasında oluşan atıkların satılması durumunda elde edilecek kazanç kurumlar vergisinden istisna mıdır?

  Serbest bölgede gerçekleştirilen üretim sırasında oluşan atıkların satılması durumunda elde edilecek kazanç kurumlar vergisinden istisna mıdır? (07.04.2017 tarih ve 11382 sayılı özelge) Serbest bölgede gerçekleştirilen, araçların zırhlandırılması ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve montajı faaliyetleri nedeniyle elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdiki !

Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdiki ! T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:67854564-105[1741]-11324/02/2016 Konu:Tasfiyeye girilmesi halinde yeni defter tasdikinin   zorunlu olup olmadığı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, 20.. yılı içerisinde tasfiyeye giren şirketinizin unvanının başına “Tasfiye Halinde” ibaresinin eklendiğini belirterek, tasfiyeye giriş nedeniyle

SATIN ALINAN ANCAK FATURASI ALINAMAMIŞ AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN AKTİFE KAYDI

SATIN ALINAN ANCAK FATURASI ALINAMAMIŞ AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN AKTİFE KAYDI T.C.GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞIŞANLIURFA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞIVergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Sayı : 64958909-213-15                                 24/05/2016 Konu : Fatura Düzenlenmemesi     İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden; firmanızın mal (…) alımında bulunduğu ancak söz konusu mallara ilişkin faturanın satıcı firma

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ÖLÜMÜ VE VERASET BEYANI

  LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ÖLÜMÜ VE VERASET BEYANI Bilindiği gibi, uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman tartışılmaktadır. Veraset Vergi Daireleri, Limited Şirket ortağının ölümü halinde varislerden ölen ortağın şirketteki “nominal sermaye payı” ve diğer bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Buna göre;

ÖZELGELER IŞIĞINDA GÖRE İŞİNİ BIRAKAN MÜKELLEFLERİN İNDİREMEDİKLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNİN AKİBETİ

ÖZELGELER IŞIĞINDA GÖRE İŞİNİ BIRAKAN MÜKELLEFLERİN İNDİREMEDİKLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNİN AKİBETİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 58. maddesinde, “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez” hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Verginin Gider Kaydedilemeyeceği” başlıklı (VI/B-1) bölümünde

Hurda teslimlerinde KDV tevkifatı ve belge düzeni

  HURDA TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFATI VE BELGE DÜZENİ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[229-2015/VUK1-19641]-214796 21.11.2016 Konu: Hurda teslimlerinde KDV tevkifatı ve belge düzeni İlgide kayıtlı özelge talep formunda; oto hurda parçaları satın aldığınız ve karşılığında ilgili firmanın KDV Kanunu’nun 17/4-g bendine göre fatura kestiği, aldığınız hurda

Older Posts››