MUHASEBE – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 20, 2018

MUHASEBE

Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu?

  Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu? Elektronik haciz (e-haciz), devlete olan vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunuzdan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabınızda bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığınıza el konulması işlemidir. Bu işlem vergi daireleri veya SGK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, mükellefin işleme veya rakama müdahale durumu sözkonusu değildir.

e-Bildirge Sistemi Bakımda

e-Bildirge Sistemi Bakımda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olan alt yapı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda alındığı e-Bildirge programı 15/5/2017 Pazartesi günü 16:00 ila 16/5/2017 Salı günü 09:00 arası hizmet veremeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. sgk.gov.tr

ZARAR MAHSUBUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

ZARAR MAHSUBUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR Vergide öncelik şekil mi, öz mü? Yasal düzenlemeler gereği zaman zaman, şekille ilgili konular özün önüne geçebiliyor. Zarar mahsubu ile ilgili konu buna en iyi örneği oluşturuyor. Yasanın aradığı şekille ilgili konulara zamanında dikkat edilmezse veya tercihler zamanında kullanılmazsa, telafi edilemez sonuçları olabiliyor. Zarar mahsup koşulları Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre,

SONRADAN YILLARA SARİ ESASLARINA GEÇEN İŞLERDE VERGİLEME

  SONRADAN YILLARA SARİ ESASLARINA GEÇEN İŞLERDE VERGİLEME Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca elde edilen kazançların nasıl vergileneceği belirlenmiştir. Genel vergileme esaslarının dışına çıkan bir uygulama olarak “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” GVK’nın 42. maddesinde belirtilmektedir. Genel vergileme esaslarına göre temel farklılık; birden fazla takvim yıllarına sirayet eden inşaat

YENİLEME FONU AYRILMASI

  YENİLEME FONU AYRILMASI HALİNDE ERTELENMİŞ VERGİ HESAPLANMASI  İşletmelerin aktifine kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya bu varlıkların ziyaa uğraması halinde satış karı veya sigorta tazminatının varlığın yasal kayıtlardaki değeri üstündeki kısmı pasifte geçici bir fona alınarak fona alınan kısmın vergilendirilmesi ertelenmektedir. Maddi duran varlıkların düzenlendiği TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı düzenlemelerine göre

Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

  Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi   Hemen her vergi affı zamanında, vergi affı kanunlarının adaletsizliklere yol açtığı, dürüst ve vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin cezalandırılması sonucunu verdiği şeklinde görüşler ileri sürülür ve bu yolda eleştiriler, dürüst mükelleflerin de buna karşılık ödüllendirilmesi savunulur. Bu ödüllendirme işi nihayet gün yüzüne çıkıyor. Bir süre önce Maliye Bakanı Naci Ağbal, dürüst

Older Posts››