MUHASEBE – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Nisan 21, 2019

MUHASEBE

Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatıldı

13/02/2019 Sayı: VUK-111/ 2019-1 T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/111 Konusu: 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. Tarihi: 13/02/2019 Sayısı: VUK-111/ 2019-1 1. Giriş: 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin

Mükellefin mali müşavirinin şahsından kaynaklanan özel durumun mücbir sebep olup/olamayacağı

Mükellefin mali müşavirinin şahsından kaynaklanan özel durumun mücbir sebep olup/olamayacağı 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebep konusu düzenlenmiştir. Buna göre, vergi ödevlerinden herhangi birisinin yerine getirilmesine mani olacak derecede ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk yine yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, vb. haller yasada

Mali Müşavir Ve Muhasebecilere Mükelleflerinden Dolayı Kesilen İştirak Cezaları

Mali Müşavir Ve Muhasebecilere Mükelleflerinden Dolayı Kesilen İştirak Cezaları   Son günlerde 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarına mali müşavirliğini yaptığı müşterilerinin sahte fatura kullanımı veya düzenlenmesi ile ilgili olarak cezalı tarhiyatlar yapıldığı görülmektedir. Hatta, bazı meslek mensuplarına ise, iştirak fiili gerekçesi ile meslek mensuplarına “görüş ve öneri raporu” düzenlenmektedir. Uygulamada, 3568 sayılı

Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu?

  Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu? Elektronik haciz (e-haciz), devlete olan vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunuzdan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabınızda bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığınıza el konulması işlemidir. Bu işlem vergi daireleri veya SGK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, mükellefin işleme veya rakama müdahale durumu sözkonusu değildir.

e-Bildirge Sistemi Bakımda

e-Bildirge Sistemi Bakımda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olan alt yapı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda alındığı e-Bildirge programı 15/5/2017 Pazartesi günü 16:00 ila 16/5/2017 Salı günü 09:00 arası hizmet veremeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. sgk.gov.tr

ZARAR MAHSUBUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

ZARAR MAHSUBUNDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR Vergide öncelik şekil mi, öz mü? Yasal düzenlemeler gereği zaman zaman, şekille ilgili konular özün önüne geçebiliyor. Zarar mahsubu ile ilgili konu buna en iyi örneği oluşturuyor. Yasanın aradığı şekille ilgili konulara zamanında dikkat edilmezse veya tercihler zamanında kullanılmazsa, telafi edilemez sonuçları olabiliyor. Zarar mahsup koşulları Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre,

Older Posts››