KDV – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 20, 2018

KDV

Unutmayın Sermaye Şirketlerinin Şahıs Şirketine Dönüştürülmesinde Vergi Var!

Unutmayın Sermaye Şirketlerinin Şahıs Şirketine Dönüştürülmesinde Vergi Var! Sermaye şirketlerinin ( Ltd. Şti., A.Ş. ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) kuruluşları olduğu gibi kapatılmaları yani tasfiye işlemleri de belirli bir prosedüre ve sürece tabidirler. Ancak bazı meslektaşlarımız, (mevcut ince ayrıntıları gözardı ederek) sermaye şirketlerinin şahıs şirketi haline dönüştürülerek, bu şekilde belli prosedüre ve sürece tabi

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ    Bakanlar Kurulu, 2013 – 2016 yılları arasında ruhsatı alınmış, metrekare vergi değeri 500 – 1000 lira arasındaki konutlarda KDV’yi yüzde 8 olarak belirledi. Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut

KURU YEMİŞ TOPTAN TESLİMLERİNDE KDV SORUNU ÇÖZÜLDÜ

KURU YEMİŞ TOPTAN TESLİMLERİNDE KDV SORUNU ÇÖZÜLDÜ Bilindiği üzere; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları, KDV Kanunu’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılan belirlemeye göre, kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer

SSK, BAĞ-KUR ve E.S ve Diğer Emekli Aylıkları Zammı

SSK, BAĞ-KUR ve E.S ve Diğer Emekli Aylıkları Zammı SGK gelir ve aylıkları, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirleneceği öngörülmüştür. Buna göre, TÜİK tarafından 2016 yılı

KDV İadesi Hızlanacak

KDV İadesi Hızlanacak      Makul sürede sonuçlanmamış KDV iade talepleriyle ilgili olarak mükelleflerin başvurularını yapabileceği “KDV İadesi Mükellef Memnuniyet Yönetimi Sistemi” Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden açıldı. Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde yaşanan sorunların ve gecikmelerin giderilmesi için hazırlanan “KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti Yönetim Sistemi” kullanıma açıldı. Sistem, www.ivdb.gov.tr/kdviade adresinde internet üzerinden hizmet

” TAM METNİ” BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN

  ” TAM METNİ” BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN     ÖZET : Yasa; aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.   –        Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2) –        Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (madde 3) –        İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4) –        Matrah ve vergi artırımı (madde 5) –        İşletme

Older Posts››