GİB – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

GİB

Mart 2018 Dönemine Muhtasar Beyannameler, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarih: 24/04/2018 Sayı: VUK-104 / 2018-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104 Konusu: Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 24/04/2018 Sayısı : VUK-104 / 2018-8 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

  Tarih: 20/04/2018 Sayı: VUK-103 / 2018-7 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103 Konusu: 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi

7104 nolu Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iadesinde rapor düzenleme hakkı verilmiştir

  “7104 nolu Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iadesinde rapor düzenleme hakkı verilmiştir” Mali Müşavirler De KDV İadesi İşlemini Yapabilecekler! 6 Nisan 2018 CUMA Resmî Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 nolu Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV iadesinde

Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası

Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası     7103 Sayılı Kanun’un 31.maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanuna Geçici 39.madde eklenmiştir. Buna göre; – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri, – 26/6/2001 tarihli ve

KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler

KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler   İçerisinde özellikle KDV ile ilgili olarak devrim niteliğinde pek çok düzenlemeler bulunduran Kanun Tasarısı nihayet Meclis’e sunuldu ve bu gün Plan ve Bütçe Komisyonuna görüşülmeye başlanılacak. “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeleri,

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

Older Posts››