GİB – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 20, 2018

GİB

2018 Yılı Beyannameler’deki Damga Vergileri Yayımlandı

  29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli

Defter-Beyan Sistemi Başvuru

Defter-Beyan Sistemi Başvuru  İçindekiler 1. Kendi Adına Başvuru …………………………………………………………………………………………………………………3 1.1. Kullanıcı Kodu – Şifre Bilgisi Girme …………………………………………………………………………………….4 1.2. Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi ………………………………………………………………………6 1.3. Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi………………………………………………………………………………..7 1.3.1. Mükellefiyet

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 08/12/2017 Sayı : 66454725-206.05-E.6183901 Konu : Borç Sorgusu GENEL YAZI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı madde 6 ncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 16 Aralık 2017 saat

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)   Gelir Vergisi Genel Tebliği 300 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Older Posts››