SGK – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cuma, Mayıs 25, 2018

SGK

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecektir GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR ÖZET :7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara

SGK Affının Püf Noktaları

SGK Affının Püf Noktaları   Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla birlikte diğer kamu kurumu borçlarının yapılandırılmasını düzenleyen 7143 Sayılı Kanun kabul edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlusu olduğu halde genel sağlık sigortasından yararlanmayan vatandaşlar ile prim teşviklerinden yararlanmayan işverenler yapılandırma imkanından yararlanarak borçlarını kolayca ödeyebilecek. Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? Yapılandırma kapsamına alınan SGK borçları şöyle; -Sigorta

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranını İşleme Açtı

  Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranını İşleme Açtı İşverenlerin, sigortalılarının hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime açılmıştır. Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ”E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek eşilebileceği gibi aşağıdaki linki üzerinden de erişilebilecektir. http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

2018 Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek 2018 Asgari Ücret Desteği ÖZET: 2016 ve 2017 yılarında 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç tüm özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar için Ocak-Aralık dönemi için yararlandıkları

İşveren Çalışanın Maaşını Düşürebilir Mi?

  İşveren Çalışanın Maaşını Düşürebilir Mi? ■ Çalıştığım işyerinin muhasebecisi bir ay sonra ücretsiz izne çıkartılacağımızı, dönüşte de maaşlarda indirim yapılacağını söyledi. Buna hakları var mı? K.A. İş Kanunu’nda hiçbir işverenin işçiyi iradesi dışında ücretsiz izine gönderme hakkı yok. Ayrıca işveren ücrette indirim yapamaz. Ücretleriniz kanunda ve sözleşmede belirtilen şartlara göre ödenmiyorsa, kıdem tazminatınızı alarak

SGK İşyeri İşlemlerini Kolaylaştırdı

  SGK İşyeri İşlemlerini Kolaylaştırdı   ı.GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. maddesinde, işyerinin, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olduğu hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 05/12/2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci

Older Posts››