SGK – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Aralık 17, 2017

SGK

Önce Sorgula, Sonra Öde

  Önce Sorgula, Sonra Öde Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi ile (5766 sayılı Kanun madde 2 ile eklenen madde ve 6728 sayılı Kanun madde 8 ile eklenen ibare (09.08.2016 tarihinden itibaren) kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla; bazı ödeme ve işlemler sırasında, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak “Kupon yönetimi” Dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  “İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın içerisinde olmayanlara yönelik ‘kupon yöntemi’ adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır E-Bildirge uygulamasına giriş yapılabilmesi için SGK Ünitelerimiz aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve İşyeri şifreleri) www.sgk.gov.tr adresindeki “E-SGK” menüsü altındaki “EBildirge” uygulamasının giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.Sisteme girişi yapılan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin üzerinde, onaylama aşamasına kadar her türlü değişiklik yapılabilir. Ancak

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Artık bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında 01.01.2018 tarihinden sonra arabulucuya başvurma şartı aranacaktır.

İşyerinden Ayrıldıktan Sonra İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar

  İşyerinden Ayrıldıktan Sonra İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Koşullar   Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde;   İşyerinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullar nelerdir?   Öncelikle belirtmek gerekir ki işsizlik maaşından faydalanabilmek için iş akdinin fesih şekli önem taşımaktadır. İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılmış olan işçi işsizlik maaşından

Hastalık ve Analık Hallerinde Sigortalılığın Sona Ermesi ve Rapor Parası

  Hastalık ve Analık Hallerinde Sigortalılığın Sona Ermesi ve Rapor Parası   5510 sayılı kanunun 9. Maddesi sigortalılığın sona ermesini düzenlemiştir. Buna göre; hizmet akdi ile çalışanların hizmet akdinin sona erdiği tarihten, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların faaliyetlerine son verildikleri tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. Hastalık ve analık durumlarında sigortalılık aşağıdaki hallerde sona erer.

Older Posts››