SGK – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Mart 22, 2018

SGK

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk.

  Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sayı: 2018/ Konu : Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. TÜRMOB BAŞKANLIĞI’na ANKARA Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26’sında Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilmesinin son günü olması nedeni ile meslek mensuplarımız çok yoğun

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına Dikkat! (‘!”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir’!”)

  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına Dikkat! (‘!”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir’!”)    

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi’nde ‘Kıdem Tazminatına Hak Kazanırmı’

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi Okuyuculardan Gelen Sorular- İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde; – Çalışmakta olan bir işçimiz tutuklanıp cezaevine konmuş. İş Hukuku açısından durum nedir? Sorulan sorudan işçinin cezaevine konma nedeninin işyerinde yaptığı bir davranış nedeniyle olmadığı anlaşılmakta olup, bu yazıda işyeri ile alakası olmayan herhangi

SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma TBMM’ne sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Tasarı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”’nın  64.üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen EK MADDE 17.inci madde kapsamında SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye

SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!

  SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat! Bu yazımızda, SGK prim borcu olan şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bilmelerinde yarar bulunan bazı hususları ele alacağız. 1-Şirketin prim borcundan dolayı, ortağın emekli aylığına SGK doğrudan haciz koyamaz. Kurumun (SGK) süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un

SGK, Sahte Sigortalıları Bu Yapay Zekâ Programıyla Yakalıyor

  SGK, Sahte Sigortalıları Bu Yapay Zekâ Programıyla Yakalıyor SGK, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen “Statistical Analysis Software (İstatistik Analiz Yazılımı) (SAS) Aracılığıyla Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında, bir proje ekibi oluşturdu. Proje ekibi, SAS Enterprise Guide ve SAS Enterprise Miner programlarında yetenek ve yeterliliklerinin artırılması amacıyla projenin gerektirdiği eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Older Posts››