Genel – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Aralık 17, 2017

Genel

Önce Sorgula, Sonra Öde

  Önce Sorgula, Sonra Öde Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi ile (5766 sayılı Kanun madde 2 ile eklenen madde ve 6728 sayılı Kanun madde 8 ile eklenen ibare (09.08.2016 tarihinden itibaren) kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla; bazı ödeme ve işlemler sırasında, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak “Kupon yönetimi” Dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  “İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın içerisinde olmayanlara yönelik ‘kupon yöntemi’ adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır E-Bildirge uygulamasına giriş yapılabilmesi için SGK Ünitelerimiz aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve İşyeri şifreleri) www.sgk.gov.tr adresindeki “E-SGK” menüsü altındaki “EBildirge” uygulamasının giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.Sisteme girişi yapılan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin üzerinde, onaylama aşamasına kadar her türlü değişiklik yapılabilir. Ancak

Defter Beyan Sistemi Ne Getiriyor? ” Ne Zaman Başlıyor”

  Defter Beyan Sistemi Ne Getiriyor? 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanarak başbakanlığa gönderildi. Tebliğe göre serbest meslek erbapları 1.1.2018 de işletmeler 1.1.2019 da defter beyan sistemine geçecek. Tebliğin ayrıntılarını inceleyecek olursak: Başvuru Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Başkanlığımızca 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapmak üzere hazırlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Hazırlanan Genel Tebliğde, Türkiye İş

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Yeni Düzenleme ve Muafiyetler

   Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Yeni Düzenleme ve Muafiyetler Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no’lu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri nolu Genel Tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım zorunluluğu getirilmişti.

Older Posts››