E-DEFTER E-FATURA – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Salı, Mart 26, 2019

E-DEFTER E-FATURA

Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Amacıyla Geliştirilen Defter-Beyan Sistemine Başvuruların Tamamlanma Tarihi 30/6/2018’dan 30/9/2018′ a Ertelenmiştir.

Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Amacıyla Geliştirilen Defter-Beyan Sistemine Başvuruların Tamamlanma Tarihi 30/6/2018’dan 30/9/2018′ a Ertelenmiştir. 29 Mayıs 2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499) 29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30435 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 17/12/2017

1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

  1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler SİRKÜLER İstanbul, 27.11.2017 Sayı: 2017/161 Ref: 4/161 Konu:1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler E-fatura / E-defter Zorunluluğu 454 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği’nin 2. maddesine göre; 31.12.2016 itibariyle brüt satış

ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI

  ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Uyeleri; Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemleri yerine getirilecektir. Başvuru için mali mühür almak gerekecektir. Mali mühürle elektronik ortamda yapılan işlemin kaynağı, bütünlüğü, geçerliliği, içeriği ve gizliliği sağlanmaktadır. Vergi Usul Kanunu açısından hak ve yükümlülükler yine mali mühre bağlıdır. Mali mühür elektronik

SERBEST MESLEK DEFTERİ İŞ YERİNDE OLMALI MI?

  SERBEST MESLEK DEFTERİ İŞ YERİNDE OLMALI MI? Vergi Usul Kanunun 353. maddesinin 4 numaralı bendinde, “Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; iş yerinde

2017 Yılı Başından İtibaren e-Deftere Geçecek Olanlar Dahil Defter Tasdiklerinde Son Durum

2017 Yılı Başından İtibaren e-Deftere Geçecek Olanlar Dahil Defter Tasdiklerinde Son Durum  SİRKÜLER   Tarih              : 08.12.2016 Sıra No           : 2016/73 Konu               : 2017 Yılı Başından İtibaren e-Deftere Geçecek Olanlar Dahil Defter Tasdiklerinde Son Durum Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı

Kasa’daki Hayali Paraya ve Ortaklardan Hayali Alacaklara Af Geliyor, % 3 Vergi Ödeyerek Bu Paralardan Kurtulabilirsiniz

Kasa’daki Hayali Paraya ve Ortaklardan Hayali Alacaklara Af Geliyor, % 3 Vergi Ödeyerek Bu Paralardan Kurtulabilirsiniz SİRKÜLER Tarih : 26.07.2016 Sıra No : 2016/46 Konu : Kasa’daki Hayali Paraya ve Ortaklardan Hayali Alacaklara Af Geliyor, % 3 Vergi Ödeyerek Bu Paralardan Kurtulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru TBMM’ye verilen ve kısa sürede yasalaşması beklenen “Bazı Alacakların

Older Posts››