vergivekanunlar – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Aralık 17, 2017

About vergivekanunlar,

Posts by: vergivekanunlar

Önce Sorgula, Sonra Öde

  Önce Sorgula, Sonra Öde Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi ile (5766 sayılı Kanun madde 2 ile eklenen madde ve 6728 sayılı Kanun madde 8 ile eklenen ibare (09.08.2016 tarihinden itibaren) kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla; bazı ödeme ve işlemler sırasında, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge arama

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak

2018 Yılında İşyerlerine Teşvik ve Destek Yağacak “Kupon yönetimi” Dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  “İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın içerisinde olmayanlara yönelik ‘kupon yöntemi’ adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır

E-Bildirgede Nasıl Düzeltme İşlemleri Yapılır E-Bildirge uygulamasına giriş yapılabilmesi için SGK Ünitelerimiz aracılığı ile yapılan başvuru sonucunda, kullanıcılara sağlanmış olan kullanıcı kimlik ve şifrelerinin (Sistem şifresi ve İşyeri şifreleri) www.sgk.gov.tr adresindeki “E-SGK” menüsü altındaki “EBildirge” uygulamasının giriş sayfasına girilmesi gerekmektedir.Sisteme girişi yapılan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin üzerinde, onaylama aşamasına kadar her türlü değişiklik yapılabilir. Ancak

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu

SGK Genel Yazı Borç Sorgusu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 08/12/2017 Sayı : 66454725-206.05-E.6183901 Konu : Borç Sorgusu GENEL YAZI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı madde 6 ncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 16 Aralık 2017 saat

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300)   Gelir Vergisi Genel Tebliği 300 14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30270  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Older Posts››