vergivekanunlar – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Mart 22, 2018

About vergivekanunlar,

Posts by: vergivekanunlar

493 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

493 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 30367 Resmi Gazete Tarihi: 21/03/2018   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine

Teşvik Var Da Haberimiz Var Mı?

Teşvik Var Da Haberimiz Var Mı?   Hükümet, geçtiğimiz yıllarda yaşanan olumsuz olaylar neticesinde ürkütülmüş olan iş ve para piyasasını tekrardan canlandırmak adına birçok teşvik uygulamasına imza atmış durumda. Ne yazık ki bu teşviklerden hâlâ birçok işverenin haberi yok. İşte 2018 model işveren teşvikleri;   İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ: Sigortalıların işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk.

  Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sayı: 2018/ Konu : Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. TÜRMOB BAŞKANLIĞI’na ANKARA Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26’sında Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilmesinin son günü olması nedeni ile meslek mensuplarımız çok yoğun

Yoklama ve Tebliğde Yeni Uygulamalar

  Yoklama ve Tebliğde Yeni Uygulamalar Gelir İdaresi Başkanlığının işe başlama, işi bırakma ve diğer yoklama süreleri ile ilgili 2018/3 iç genelgesiyle yoklamalara ilişkin değişiklikler yapıldı. İşe Başlama Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)

  Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)   Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Mart 2018 saat 18:00 ile 17 Mart 2018 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “II/4. Havale İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bankalar

Older Posts››