vergivekanunlar – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cuma, Mayıs 25, 2018

About vergivekanunlar,

Posts by: vergivekanunlar

Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı

  Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. Tarih              : 24.05.2018 Sıra No           : 2018/27 Konu              : Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. Bilindiği üzere, 27.03.2018 tarihli ve 30373 (2.mük) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 70. Maddesi 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17.

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecektir GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR ÖZET :7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara

KDV MUHTASAR DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİN VERME SÜRELERİ UZATILDI

Tarih: 21/05/2018 Sayı: VUK-106 / 2018-10 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/106 Konusu: 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Tarihi: 21/05/2018 Sayısı: VUK-106 / 2018-10 1. Giriş: Bakanlığımıza

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı

    Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Kanun No: 7143 Kabul Tarihi: 11 Mayıs 2018 Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/3/2018

Older Posts››