15 Milyon ABD Dolarından Fazla Borcu Olanlara Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 19, 2019

15 Milyon ABD Dolarından Fazla Borcu Olanlara Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi


15 Milyon ABD Dolarından Fazla Borcu Olanlara Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi

Döviz Pozisyonu Denetim Sözleşmeleri (15 Milyon ABD Dolarından Fazla Borcu Olanlara Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirildi)

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Düzenlenen Denetim Sözleşmelerinin Kurumumuza Bildirimi Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)” 17/02/2018 tarih, 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelikle, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak müteakip hesap döneminden itibaren TCMB’ye bildirme yükümlülüğü ile bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bağımsız denetim, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları veya denetim üstlenen bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilecektir.

Yönetmeliğin 7/7’nci maddesine göre, Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler ile bu sözleşmeler uyarınca hazırlanacak denetim raporlarının Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-b maddesinde belirtilen süre içerisinde Kurumumuza bildirimi zorunlu olup, bu bildirimlerin Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir:

1. Şirket hakkında hem 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hem de TCMB tarafından yayımlanan yukarıda anılan Yönetmelik uyarınca denetim yapılacak ise;

a. Her iki denetim için ayrı ayrı denetim sözleşmesi düzenlenmesi ve her iki sözleşmenin Kurumumuza bildiriminin ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

b. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılacak denetim için düzenlenen sözleşmenin bildiriminde “Müşterinin Denetim Kapsamında Olmasının Sebebi?” sorusuna

“Bakanlar Kurulu Kararına Ekli I Sayılı Liste”,
“Bakanlar Kurulu Kararına Ekli II Sayılı Liste” veya
“Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü Maddesinde Belirtilen Genel Denetim Kriterlerinin Sağlanması”
seçeneklerinden uygun olanın seçilmesi gerekmektedir.

c. TCMB tarafından yayımlanan Yönetmelik uyarınca yapılacak denetim için düzenlenen sözleşmenin bildiriminde ise “Müşterinin Denetim Kapsamında Olmasının Sebebi?” sorusuna “Diğer” seçeneğinin seçilmesi, açılan alanda “Başka Kurum Mevzuatı veya Başka Bir Kuruluş Talebi Uyarınca Yapılan Denetim” seçeneğinin işaretlenmesi, akabinde ise “İlgili Mevzuat ve/veya Denetimi Talep Eden Kurum/Kişiyi Seçiniz” sorusuna ise “TCMB (Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)” seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

2. Şirket hakkında hem 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hem de TCMB tarafından yayımlanan yukarıda anılan Yönetmelik uyarınca denetim yapılacak ise;Sözleşmenin bildiriminde “Müşterinin Denetim Kapsamında Olmasının Sebebi?” sorusuna “Diğer” seçeneğinin seçilmesi, açılan alanda “Başka Kurum Mevzuatı veya Başka Bir Kuruluş Talebi Uyarınca Yapılan Denetim” seçeneğinin işaretlenmesi, akabinde ise “İlgili Mevzuat ve/veya Denetimi Talep Eden Kurum/Kişiyi Seçiniz” sorusuna ise “TCMB (Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)” seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Bir Cevap Yazın

More Stories From HABER

About vergivekanunlar,