E DEFTER BERAT GÖNDERME ZAMANI – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Şubat 24, 2019

E DEFTER BERAT GÖNDERME ZAMANI


E DEFTER BERAT GÖNDERME ZAMANI YAKLAŞIRKEN …

Muhasebe kayıtlarının kağıt ortamdaki deftere yapılması ile e-defter yapılması muhasebe ilkeleri yönünden bir fark oluşturmaz. Sadece kayıt ortamı değişmekte kayıtların içeriği ise aynı kalmaktadır. Bu e-defter uygulamaları ile muhasebe süreçlerinde hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamına gelmez. Elbette önemli olgular, farklı işlemler olacak ancak özü aynı kalacaktır.

213 Sayılı V.U.K’nda elektronik defterin tanımı “Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. ” şeklinde yapılmıştır

E-defteri kendimiz tanımlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Eskiden kağıt ortamında tutulan defterlere yapılan kayıtların Maliye Bakanlığı’ndan alınan beratlar ile değişmezliğinin garanti altına alındığı ve bütünüyle elektronik ortamda yapıldığı elektronik kayıtların tamamıdır. Böylece kağıt defter ile e-defterin içeriklerinin aynı olduğunun vurgusunu yapmış hem de kağıt defterde noterin gördüğü değiştirilmezlik işlevini beratların gerçekleştirdiğini açıklamış oluyoruz

Beratların sisteme yüklenmesi hemen izleyen ayda olmamaktadır. Her ayın beratı o ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar alınmalıdır. Tek istisnası Aralık ayı beratı Kurumlar vergisi döneminde yani nisan ayı sonuna kadar gönderilebilmektedir.

OCAK 2016                                                       30 NİSAN 2016

ŞUBAT 20156                                                    31 MAYIS 2016

MART 2016                                                        30 HAZİRAN 2016

NİSAN 2016                                                      31 TEMMUZ 2016

MAYIS 2016                                                       31 AĞUSTOS 2016

HAZİRAN 2016                                                 30 EYLÜL 2016

TEMMUZ 2016                                                 31 EKİM 2016

AĞUSTOS 2016                                                   30 KASIM 2016

EYLÜL 2016                                                        31 ARALIK 2016

EKİM 201                                                            31 OCAK 2016

KASIM 2016                                                      29 ŞUBAT 20166

ARALIK 2016*                   *Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği ayın   son gününe kadar.

E Defter beratının gönderilmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

1-Öncelikle Beratı göndereceğiniz aya ait mizanınızı mutlaka kontrol ediniz.

2-Ters bakiye veren hesaplarınız varsa düzeltin.

3-Geçici vergi. Amortisman kayıtlarınızı, kur değerleme kayıtlarınızı yapıp yapmadığınızı kontrol edin.

4-KDV, Kira,SGK  tahakkuku kayıtlarınızı kontrol edin.

5-Her bir belge için ayrı bir yevmiye maddesi istenildiğini unutmayalım. (Bir çok muhasebe programı fiş böl seçeneği ile toplu işlenen fişleri bölebilmektedir.)

6-Yevmiye madde sıralaması ve yevmiye madde numarasının mutlaka verilmiş olması gerekir.

7-Kayıtlarınızda ödeme şeklinin girilip girilmediğini kontrol ediniz (bir çok muhasebe programı ödeme şeklini otomatik olarak girmektedir.)

Son olarak şu anda Yevmiye defteri ve Defteri Kebir’in elektronik olarak tutulduğunu diğer defterlerin eskisi gibi kağıt ortamda tutulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Alper Erdem/ SM Mali Müşavir

Yeter Erdem/ Uzman

http://habertr.org/yazarlar/smmm-alper-erdem-/e-defter–berat-gonderme-zamani-yaklasirken-/11/

Tags: , , , ,

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,