Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cuma, Haziran 22, 2018

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/108 Konusu: 25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Tarihi: 19/06/2018 Sayısı: VUK-108 / 2018-12 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki

DUYURU

İmar Barışı Kapsamı Uyarınca Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Hesaplanması

İmar Barışı Kapsamı Uyarınca Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin Hesaplanma Usulü 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 16 ıncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16 ıncı maddesi ile yapılan değişiklikle; Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının

Genel

İzin Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey.

İzin Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey. Okullar kapandı, yaz geldi, şimdi izin kullanma zamanı. Şu sıralar çalışanlar ne zaman ve kaç gün izne çıkacaklarını düşünüyorlar. Bir kısım çalışan ise çoktan yıllık ücretli izne çıktı bile. /* */ Yıllık ücretli izin çalışanlar için vazgeçilemez önemli bir hak. Ayrıca bu hak Anayasal bir hak. Çalışanlar bu haktan

Genel

SGK Alacaklarının Yapılandırması Genelgesini Yayımlandı

7143 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırması Genelgesini Yayımlandı Sirküler No: 2289 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve

SGK

İşverenin İş Güvenliği Uzmanı Olma Kapsamı Genişledi

İşverenin İş Güvenliği Uzmanı Olma Kapsamı Genişledi Geçen ay yapılan Yönetmelik değişikliği ile az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesinin kapsamı genişletildi. Böylece daha fazla işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri iş güvenliği uzmanı çalıştırılmaksızın yerine getirilebilecek. Kapsam 10 işçiden 50’ye çıktı Yapılan değişiklik ile bundan böyle 50’den

SGK

Kaçaklar Kendini SGK’ya Bildirmek Zorunda

Kaçaklar Kendini SGK’ya Bildirmek Zorunda Tüm işverenlerin işe aldıkları kişileri çalışmaya başladıkları tarihten itibaren SGK’ya bildirmeleri yasal olarak mecburidir. Yasal sürede çalışanlarını SGK’ya bildirmeyen iş sahiplerine SGK, hem idari para cezası uygulamakta hem de devlet teşvik ve desteklerinden mahrum bırakmaktadır. Diğer yandan SGK açısından işe alınan kişiler kaçak sigortalı bırakılmış olsalar bile sigortalı hak ve

SGK

Az İşçisi Olan Bu Devlet Teşvikini Kaçırmasın

Az İşçisi Olan Bu Devlet Teşvikini Kaçırmasın İstihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması, mesleği olmayanlara işsizlerin meslek sahibi yapılması, iş gücünün verimliliğinin artırılması, stratejik sektörlerin desteklenmesi, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla devlet destekleri ve teşvik programları hayati öneme sahip bulunmaktadır. Ülkemizde 2004 yılına kadar olan dönemde üreten kesime, istihdama iş yerlerine neredeyse hiçbir SSK/SGK desteği yoktu. Özellikle

Genel

7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1

  7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 4 Haziran 2018 / 13:14 7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı :87893753-010.06.01[36-11]-69696 Tarih: 28.05.2018 Konu :VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2018/1) VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 7143 sayılı Vergi

Genel

Günlük 11 Saatten Uzun Süren Çalışmalarda Ara Dinlenme Süresi Ne Kadar Olmalıdır ?

Günlük 11 Saatten Uzun Süren Çalışmalarda Ara Dinlenme Süresi Ne Kadar Olmalıdır ? İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. İş Hukukunda “Ara Dinlenmesi”; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin
Genel

Özel Halk Otobüsleri %1,5 KDV Ödüyecek

  Özel Halk Otobüsleri %1,5 KDV Ödüyecek Artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz hasılatınızın yüzde 1,5’ini KDV olarak ödemeyeceksiniz. -Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız. -Ücretsiz taşıma hizmeti için Ankara ve İstanbul’da aylık 1330 TL ödenecek. Ödemeler yüzde 33 artırıldı. – UBER, muber diye bir şey

Genel

The “Law Regarding the Restructuring of Certain Receivables” (Tax Amnesty Law) No. 7143 has entered into force.

  The “Law Regarding the Restructuring of Certain Receivables” (Tax Amnesty Law) No. 7143 has entered into force. 31 Mayıs 2018 The Law No.7143 Regarding the Restructuring of Certain Receivables (Amnesty Law) has entered into force as of May 18th, 2018 by being promulgated on the Official Gazette. 1) Scope of The Law This law

Genel

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

  Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 31 Mayıs 2018 31 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30437 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna

SGK

Bağkur’da Silinen Günlere İhya Fırsatı

Bağkur’da Silinen Günlere İhya Fırsatı Değerli okurlar, bugün sizlere 7143 sayılı torba yasa ile 4-b Bağkurlulara getirilen ihya işleminden bahsedeceğim ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Bildiğiniz gibi 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu yasanın en önemli maddelerinden biri de bence 4-b Bağkurluların geçmiş dönemlerde silinen borçlarının

MUHASEBE

Mükellefin mali müşavirinin şahsından kaynaklanan özel durumun mücbir sebep olup/olamayacağı

Mükellefin mali müşavirinin şahsından kaynaklanan özel durumun mücbir sebep olup/olamayacağı 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde mücbir sebep konusu düzenlenmiştir. Buna göre, vergi ödevlerinden herhangi birisinin yerine getirilmesine mani olacak derecede ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk yine yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler, vb. haller yasada

SGK

İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti

İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına işverenin önemli yükümlülükleri vardır. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili programları yapmak, eğitim için gerekli yer tahsis ve araç tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla görevlidir. Çalışanlara verilen eğitimleri mutlaka belgelendirilmelidir. Geçtiğimiz günlerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin

Genel

01.06.2018 BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

  01.06.2018 BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU; 7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444