Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Çarşamba, Nisan 25, 2018

Mart 2018 Dönemine Muhtasar Beyannameler, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarih: 24/04/2018 Sayı: VUK-104 / 2018-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104 Konusu: Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 24/04/2018 Sayısı : VUK-104 / 2018-8 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci

KDV

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi

  Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi   Tasdiksiz defterlere yazılı KDV’nin indirimi konusunda Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da kendi içinde farklı görüşlere sahiptir. Yargının şekli esas alan ve tasdik ettirilmemiş defterlerin yasal olamayacağı yönünde kararları mevcut olmakla birlikte, maddi olayın özünün araştırarak KDV’nin doğruluğunu ortaya çıkarmaya yönelik kararları da mevcuttur. Örneğin Danıştay 7. Dairenin 07.11.2001

GİB

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

  Tarih: 20/04/2018 Sayı: VUK-103 / 2018-7 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103 Konusu: 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi

Genel

Milyondan Fazla Çalışana Ulaşıldı, İş Yerlerine Milyonlarca Ceza!..

  Milyondan Fazla Çalışana Ulaşıldı, İş Yerlerine Milyonlarca Ceza!.. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı iş yerlerinde işin yürütümü yönünden fazla mesai, çalışma süreleri, gece çalışması, vardiyalı çalışma, resmî tatillerde çalışma, işçi izinleri, ücretleri ve diğer iş kanunu uygulamaları yönünden denetimler yapmaktadır. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek

Genel

Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında 5 Soru – 5 Cevap

  Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında 5 Soru – 5 Cevap SORU: Limited şirketlerde sermaye artırımı hangi yollarla gerçekleşir? CEVAP: TTK md.590 hükmüne göre; şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir. Eski TTK md.516 aynen korunmaktadır. SORU: Sermaye artırımlarında

Genel

Evde Bakım Parası Ve Engelli Aylığı

  Evde Bakım Parası Ve Engelli Aylığı Engelli aylığı ve evde bakım parası, engellilerin yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Engelli aylığı ve evde bakım parası alınabilmesi için bazı şartlar söz konusu. Kimler engelli aylığı alabilir? Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli

DUYURU

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları

  Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları   1 Nisan itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Dolayısıyla beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var. Beyannamenin süresinde verilmesi Beyanname yasal süresi içinde verilmesi birçok yönüyle önemli. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesinin usulsüzlük cezası yanında başka sonuçları da olabilir. Beyannamenin zamanında

ÖZELGE

WEB TASARIM, PROGRAM YAZILIMI VE ANDROİD UYGULAMALARI, MOBİL UYGULAMALAR, SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih : 27.11.2017 Sayı : 27575268-105[229-2016-357]-471915 GVK Md. 37, 65, 94 WEB TASARIM, PROGRAM YAZILIMI VE ANDROİD UYGULAMALARI, MOBİL UYGULAMALAR, SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ Bilgisayar program yazılımı çalışmalarından elde edilen kazancın, yapılan faaliyetin ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki

Genel

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA DÜZELTME GEREKTİREN OLAYLAR

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA DÜZELTME GEREKTİREN OLAYLAR İşletmeler; raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ve finansal tablolarda düzeltme gerektiren olaylar, bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumları ifade etmektedir. İşletme

Genel

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’INDAN DUYURU

Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010-E.2821150 Tarih: 13/04/2018 Konu : Eksik Gün Bildirimleri GENEL YAZI Bilindiği üzere 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı

SGK

2018 Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek 2018 Asgari Ücret Desteği ÖZET: 2016 ve 2017 yılarında 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç tüm özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar için Ocak-Aralık dönemi için yararlandıkları

Genel

Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler

  Kar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler Sirküler No: 2236 8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur. Buna göre, 2017 yılına ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde

Genel

Tevsiki Mümkün Olmayan Harcamalara Ait Bordro

  Tevsiki Mümkün Olmayan Harcamalara Ait Bordro   213 sayılı VUK’ nun 228. maddesi hükmü gereği “tevsiki zararı olmayan kayıtlar” madde hükmünde düzenlenmiştir. Maddeye göre, 3 madde halinde belirtilen giderler için ispat edici kağıt istenilmemektedir. Buna göre, 1- Örf ve adetlere göre bir belgeye dayandırılması mutat olmayan çeşitli giderler, 2- Belgenin temini imkan olmayan masraflar,

Genel

İşveren Çalışanın Maaşını Düşürebilir Mi?

  İşveren Çalışanın Maaşını Düşürebilir Mi? ■ Çalıştığım işyerinin muhasebecisi bir ay sonra ücretsiz izne çıkartılacağımızı, dönüşte de maaşlarda indirim yapılacağını söyledi. Buna hakları var mı? K.A. İş Kanunu’nda hiçbir işverenin işçiyi iradesi dışında ücretsiz izine gönderme hakkı yok. Ayrıca işveren ücrette indirim yapamaz. Ücretleriniz kanunda ve sözleşmede belirtilen şartlara göre ödenmiyorsa, kıdem tazminatınızı alarak

DUYURU

SMMM ve YMM’lere Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerinin Eki-Dayanaklarının Tebliğ Zorunluluğu

SMMM ve YMM’lere Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerinin Eki-Dayanaklarının Tebliğ Zorunluluğu 3568 sayılı yasa kapsamı gereğince SMMM ve YMM’lere sorumluluk kapsamında vergi daireleri tarafından düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emri ekinde düzenlenene inceleme raporunun bir örneğinin tebliği zorunludur. Uygulamada bu gibi ödeme emirlerinin meslek mensuplarına tebliği sırasında sadece ödeme emri tebliğ edildiği görülmektedir. Buna göre, sorumluluk, sorumluluğun