Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Mart 24, 2018

Türk Ticaret Kanununda Yenilikler

  Türk Ticaret Kanununda Yenilikler Resmi Gazete’nin 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı nüshasında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve maliye Bakanlığının; Ticari Defterler İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Bu tebliğ ile alışılagelmiş noterler tarafından yapılan tasdik ezber bozan bir şekilde değiştirildi ayrıca bir çok başka maddede yenilikler yapıldı. Söz konusu tebliği hiçbir

Genel

Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.Hk

Tarih: 23/03/2018 Sayı: VUK-101 / 2018-5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/101 Konusu: 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 23/03/2018 Sayısı : VUK-101 / 2018-5 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir

Genel

16 Yaşımdaki Sigorta Başlangıcım Kabul Olur Mu?

  16 Yaşımdaki Sigorta Başlangıcım Kabul Olur Mu? 20 Kasım 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Kasım 1989. Ekmek fırınında 4/a (SSK)’lı olarak çalıştım, okuldan staj falan değil. Ben emekli olurken 16 yaşımda başlamış olan sigortam kabul oluyor mu? SGK’ya sordum, “18 başlangıç sayılacak” diyor. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Salih Sarı Bazı kamu kurumlarında,

Genel

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)

  Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) 23 Mart 2018 / 05:23 Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra 10 23 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat

Genel

493 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

493 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 30367 Resmi Gazete Tarihi: 21/03/2018   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine

Genel

Teşvik Var Da Haberimiz Var Mı?

Teşvik Var Da Haberimiz Var Mı?   Hükümet, geçtiğimiz yıllarda yaşanan olumsuz olaylar neticesinde ürkütülmüş olan iş ve para piyasasını tekrardan canlandırmak adına birçok teşvik uygulamasına imza atmış durumda. Ne yazık ki bu teşviklerden hâlâ birçok işverenin haberi yok. İşte 2018 model işveren teşvikleri;   İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ: Sigortalıların işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10

SGK

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk.

  Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Sayı: 2018/ Konu : Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatım Talebi Hk. TÜRMOB BAŞKANLIĞI’na ANKARA Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26’sında Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilmesinin son günü olması nedeni ile meslek mensuplarımız çok yoğun

Genel

Yoklama ve Tebliğde Yeni Uygulamalar

  Yoklama ve Tebliğde Yeni Uygulamalar Gelir İdaresi Başkanlığının işe başlama, işi bırakma ve diğer yoklama süreleri ile ilgili 2018/3 iç genelgesiyle yoklamalara ilişkin değişiklikler yapıldı. İşe Başlama Bildirimi Üzerine Yapılacak Yoklamalarda Süre Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel

Genel

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)

  Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)   Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Mart 2018 saat 18:00 ile 17 Mart 2018 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname

Genel

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “II/4. Havale İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bankalar

SGK

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına Dikkat! (‘!”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir’!”)

  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına Dikkat! (‘!”6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda özel nitelikteki veriler kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir’!”)    

SGK

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi’nde ‘Kıdem Tazminatına Hak Kazanırmı’

İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi Okuyuculardan Gelen Sorular- İşçinin Tutukluluğu Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde; – Çalışmakta olan bir işçimiz tutuklanıp cezaevine konmuş. İş Hukuku açısından durum nedir? Sorulan sorudan işçinin cezaevine konma nedeninin işyerinde yaptığı bir davranış nedeniyle olmadığı anlaşılmakta olup, bu yazıda işyeri ile alakası olmayan herhangi

MUHASEBE

Mali Müşavir Ve Muhasebecilere Mükelleflerinden Dolayı Kesilen İştirak Cezaları

Mali Müşavir Ve Muhasebecilere Mükelleflerinden Dolayı Kesilen İştirak Cezaları   Son günlerde 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarına mali müşavirliğini yaptığı müşterilerinin sahte fatura kullanımı veya düzenlenmesi ile ilgili olarak cezalı tarhiyatlar yapıldığı görülmektedir. Hatta, bazı meslek mensuplarına ise, iştirak fiili gerekçesi ile meslek mensuplarına “görüş ve öneri raporu” düzenlenmektedir. Uygulamada, 3568 sayılı

Genel

Vergi Suçlarında Asliye Ceza Mahkemesi Kararlarının İstinaf Ve İtiraz Başvurusu

  Vergi Suçlarında Asliye Ceza Mahkemesi Kararlarının İstinaf Ve İtiraz Başvurusu   Asliye Ceza Mahkemelerinin davayı sonuçlandırmayan bazı ara kararlarına karşı itiraz yoluna başvurmak mümkündür. Örneğin; tutuklama kararı, tutukluluğun devamı kararı gibi kararlara karşı itiraz başvurusu yapmak olanaklıdır. Asliye Ceza Mahkemesinin vergi suçlarıyla ilgili veya vergi kaçakçılığı suçları konusunda görevli mahkeme olarak karar vermektedirler. (VUK

Genel

KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler

KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler   İçerisinde özellikle KDV ile ilgili olarak devrim niteliğinde pek çok düzenlemeler bulunduran Kanun Tasarısı nihayet Meclis’e sunuldu ve bu gün Plan ve Bütçe Komisyonuna görüşülmeye başlanılacak. “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeleri,

Genel

SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma

SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma TBMM’ne sunulan ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Tasarı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”’nın  64.üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen EK MADDE 17.inci madde kapsamında SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye