Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 20, 2018

SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler

  SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler * Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamada, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Ancak bazen işverenler yükümlülüklerini zamanında yerine getiremiyor. SGK bu durumları da göz önünde bulundurarak yeni düzenlemelere gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), işyerleri ve çalışanlara ilişkin yapmakta olduğu uygulamalar, Sosyal Sigorta İşlemleri

Genel

On Binde Dört Pay Tahsilatı Hakkında Duyuru

  On Binde Dört Pay Tahsilatı Hakkında Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)” hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin

Genel

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması Birliğimize intikal eden olaylardan 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 486sıra nolu V.U.K Genel Tebliğinde geçen “mükelleflerin kendileri” ibaresinin, serbest meslek ve işletme usulüne göre defter tutan mükelleflerin tamamı olaraak algılandığı ve bu usullerde defter turan tüm mükelleflerin bu sistemi kullanıp kendi beyannamelerini

GİB

2018 Yılı Beyannameler’deki Damga Vergileri Yayımlandı

  29 Aralık 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30285 (Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli

Genel

2018 Yılı Asgari Ücret SGK Taban Tavan AGİ

  2018 Yılı Asgari Ücret SGK Taban Tavan AGİ Sirküler No: 2180 KONU: 1-) 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29.12.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 01.01.2018 – 31.12.2018 Günlük (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) 67,65

Genel

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri – Engelli İndirimi – Yemek Parası İstisnası

  2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri – Engelli İndirimi – Yemek Parası İstisnası Sirküler: 2181 KONU: 1-) 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 14.800 TL’ye kadar 15% 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası

Genel

Makarona nedir? Bunada Vergi Geldi₺! Veya Gelmedi “Ne oldunu Bilen Yoktu Demekki Geldi”

  Makarona vergi Makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan ve 200 adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak. Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar olarak uygulanan tütün fonu bedeli de 150 dolara

DUYURU

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı

  2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

SGK

Bugün Başladı, Bunları Yapmayan İş Yerlerine Ceza Yağacak

  Bugün Başladı, Bunları Yapmayan İş Yerlerine Ceza Yağacak ÇALIŞANLARINIZI KODLADINIZ MI? SGK, bütün iş yerlerinde çalışanların meslek kodlarının işverenleri tarafından bildirilmesi yükümlülüğünü yürürlüğe koymuştur. Buna göre işverenler çalıştırdıkları işçileri, iş yerlerinde fiilen hangi işi yapıyorlarsa o işe uygun meslek kodlarını ve adını SGK’ya gerek ilk işe alımlarında sigortalı işe giriş bildirgesinde gerekse her ay

DUYURU

Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor muhasebearaSosyal Hayatta Devrim Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek Hükümetin çalışma hayatına yönelik devrim niteliğindeki değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek. İşte 1 Ocak’ta başlayacak düzenlemeler… ARABULUCULUK GELİYOR: İşçi ve işveren arasındaki

DUYURU

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 23.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.