Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cuma, Mayıs 25, 2018

Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı

  Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. Tarih              : 24.05.2018 Sıra No           : 2018/27 Konu              : Nihayet Geriye Dönük Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. Bilindiği üzere, 27.03.2018 tarihli ve 30373 (2.mük) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 70. Maddesi 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17.

SGK

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR

Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecektir GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN İPTAL/ASIL/EK BİLDİRGELER SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEKTİR ÖZET :7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara

Genel

KDV MUHTASAR DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİN VERME SÜRELERİ UZATILDI

Tarih: 21/05/2018 Sayı: VUK-106 / 2018-10 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/106 Konusu: 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması Tarihi: 21/05/2018 Sayısı: VUK-106 / 2018-10 1. Giriş: Bakanlığımıza

Genel

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı

    Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30425 Kanun No: 7143 Kabul Tarihi: 11 Mayıs 2018 Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 31/3/2018

SGK

SGK Affının Püf Noktaları

SGK Affının Püf Noktaları   Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarıyla birlikte diğer kamu kurumu borçlarının yapılandırılmasını düzenleyen 7143 Sayılı Kanun kabul edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu borçlusu olduğu halde genel sağlık sigortasından yararlanmayan vatandaşlar ile prim teşviklerinden yararlanmayan işverenler yapılandırma imkanından yararlanarak borçlarını kolayca ödeyebilecek. Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? Yapılandırma kapsamına alınan SGK borçları şöyle; -Sigorta

Genel

Torba Kabun ile mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri Yeniden Belirleniyor

  Torba Kabun ile mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri Yeniden Belirleniyor Kanunla, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Ancak finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, sürekli

DUYURU

torba yasa ile Bağ-Kur’lular rahatlayacak

  Esnafa Üçlü Müjde Meclis’ten geçen Torba yasa ile Bağ-Kur’lular rahatlayacak. Borçları yapılandırılacak, sağlık engeli kalkacak ve dondurulan sigortalılık süreleri canlandırılacak Hükümetin hazırladığı dev paket 81 milyon vatandaşla birlikte esnafın daha doğrusu Bağkurlu’ların da yüzünü güldürecek. Bağ-Kur’lular borçtan kurtulacak, sağlıktan yararlanacak, durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek. İşte bu fırsatlar: – 31 Mart 2018’e kadar oluşmuş prim

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranını İşleme Açtı

  Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranını İşleme Açtı İşverenlerin, sigortalılarının hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime açılmıştır. Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ”E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek eşilebileceği gibi aşağıdaki linki üzerinden de erişilebilecektir. http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi

Genel

Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

  Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/105   Konusu: 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. Tarihi: 11/05/2018 Sayısı: VUK-105/ 2018-9 1. Giriş: 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için

Genel

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama

  SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama İşverenlerimizin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime alınmıştır. Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki

Genel

SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

  SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak? TBMM’ye sunulan torba yasada yer alan huşulardan birisi de, SGK alacaklarının yapılandırılmasını içeriyor. Piyasanın ihtiyaç duyduğu borç yapılandırmasında önemli düzenlemeler var. 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; – 5510 sayılı Kanun’un 4/a,

DUYURU

2018 Yılı Vergi ve SGK Affı TÜRMOB Sirküleri

  2018 Yılı Vergi ve SGK Affı TÜRMOB Sirküleri BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA TASARISI TBMM’YE SEVK EDİLDİ Yasa tasarısı aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir. Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (madde 3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4) Matrah ve vergi artırımı (madde 5) İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

GİB

Mart 2018 Dönemine Muhtasar Beyannameler, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarih: 24/04/2018 Sayı: VUK-104 / 2018-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104 Konusu: Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 24/04/2018 Sayısı : VUK-104 / 2018-8 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci

KDV

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi

  Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi   Tasdiksiz defterlere yazılı KDV’nin indirimi konusunda Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da kendi içinde farklı görüşlere sahiptir. Yargının şekli esas alan ve tasdik ettirilmemiş defterlerin yasal olamayacağı yönünde kararları mevcut olmakla birlikte, maddi olayın özünün araştırarak KDV’nin doğruluğunu ortaya çıkarmaya yönelik kararları da mevcuttur. Örneğin Danıştay 7. Dairenin 07.11.2001