Vergi ve Kanunlar – MUHASEBE
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Şubat 22, 2018

1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır

  Maliye Bakanlığı’ndan ÖTV Zammı Açıklaması Maliye Bakanlığı bugün bazı yayın organlarında yer alan elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı haberlerine ilişkin, “Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Maliye Bakanlığı, bugün bazı yayın organlarında ‘MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı’, ‘Elektrikli otoya süper ÖTV zammı’ başlıklarıyla yayınlananhaber

DUYURU

KOSGEB Desteklerinden Yararlanıyor Musunuz?

KOSGEB Desteklerinden Yararlanıyor Musunuz? Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik getirilen çok sayıda destek ve teşvik var. Esasında bir çok işletmenin faydalanabileceği halde başvurmadığı bu desteklerden yararlanarak hem üretim kalitenizi artırabilir ve hem de maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

SGK

Rutin Eksik Gün Bildirimi Kalkıyor

Rutin Eksik Gün Bildirimi Kalkıyor Torba Yasadan Haberler Var TBMM’deki son Torba Yasanın istihdam teşvikleri ile ilgili bölümüne önceki iki yazımızda değinmiştik. Şimdi de vatandaşın çalışma yaşamına ilişkin diğer değişikliklere değineceğiz.

DUYURU

GİB e-Fatura Duyuruları

GİB e-Fatura Duyuruları Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-fatura mükellefleri tarafından (alıcının e-fatura kullanıcısı olması halinde) düzenlenen ihracat e-faturalarının XML halinin de mutlaka elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmayıp ilgili e-faturanın kağıt çıktısının alınarak gönderilmesi durumunda bu çıktı alıcı nezdinde Bakanlığımız tarafından geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir. DUYURULUR.

Genel

Ortağa Ait Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

  Ortağa Ait Kredi Kartı Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Örnek: ABC A.Ş. ortağın kredi kartını kullanarak şirkete ikinci el binek otomobili almıştır. Otomobilin değeri 20.000 TL artı KDV dir. ————————————–/———————————- 254 TAŞITLAR 770 GEN.YÖN.GİD. 200 ……………………..331 ORTAKLARA BORÇLAR 20.200 Binek araç alım kaydı ————————————————————————— ————————————/————————————– 331 ORTAKLARA BORÇLAR 20.200 …………………………..102 BANKALAR 20.200 Araç ödeme kaydı ————————————————————————- Görüldüğü

Genel

Geriye Dönük Sigorta Prim Teşvikleri

Geriye Dönük Sigorta Prim Teşvikleri I. GİRİŞ Bilindiği üzere istihdam artışlarının özendirilmesi ve mevcut ekonomik koşullarda işverenlerin desteklenmesi amacıyla çeşitli tarihlerde yapılan yasal düzenlenmelerle sigorta prim teşvikleri hayata geçirilmiş durumdadır. Bu teşvik uygulamaları sayesinde çalışma hayatında ciddi geri dönüşler sağlanmış; uygulamalarda sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefleriyle istihdam artışları aynı minvalde yürütülmeye çalışılmıştır. Öyle ki,

Genel

Önemli Duyuru!!!

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Şubat 2018 Cuma akşamı saat 18:00 ile 17 Şubat 2018 Cumartesi akşam saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi

SGK

SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu

SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM KAPSAMINDA 30/5/2013 TARİHLİ, 2013/4966 SAYILI KARARNAMENİN EKLİ (I) ve (II) SAYILI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN İNDİRİMDEN YARARLANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Genel

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99   Konusu: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. Tarihi: 12/02/2018 Sayısı: VUK-99 / 2018-3   1. Giriş: 2017 IV. Geçici Vergi

DUYURU

Yeni Torba Yasa da SGK ve Vergi Teşviklerinde Değişiklikler

Yeni Torba Yasa da SGK ve Vergi Teşviklerinde Değişiklikler Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın, Bugün TBMM’ye Sevkedilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İçeriğiyle İlgili Açıklamaları VERGİ YÜKÜ SABİTLENEREK ASGARİ ÜCRETİN KALICI OLARAK YIL İÇİNDE AZALMASI ÖNLENİYOR. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde

Genel

‘İlk Kez Evlenenler Dikkat’

‘İlk Kez Evlenen Dikkat’ Çeyiz Desteğini Unutma 27 yaşına kadar ilk evliliğini yapan ve çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanma şartlarını yerine getiren kişiler çeyiz hesabına devlet katkısından yararlanabiliyorlar. Evlenmeyi düşünen gençler için çeyiz hesabı çok güzel bir katkı. Yuva kurmayı isteyen gençler bir an önce çeyiz hesabı açtırmalılar. Bu sayede evlilik arifesinde karşılarına çıkan masraflar

Genel

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesi

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesinin Hukuki Sonuçları Bilindiği gibi, vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı RG’de yayımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve esas itibariyle 213 sayılı VUK’nun 140. maddesi ile 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

SGK

SGK Postacının Tebliğatını Artık Resmi Belge Kabul Etti, İmzalayana Göre Ceza Yazacak

SGK Postacının Tebliğatını Artık Resmi Belge Kabul Etti, İmzalayana Göre Ceza Yazacak PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”, “görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde

Genel

SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler

  SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler * Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamada, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Ancak bazen işverenler yükümlülüklerini zamanında yerine getiremiyor. SGK bu durumları da göz önünde bulundurarak yeni düzenlemelere gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), işyerleri ve çalışanlara ilişkin yapmakta olduğu uygulamalar, Sosyal Sigorta İşlemleri

Genel

On Binde Dört Pay Tahsilatı Hakkında Duyuru

  On Binde Dört Pay Tahsilatı Hakkında Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)” hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin

Genel

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması Birliğimize intikal eden olaylardan 17.12.2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 486sıra nolu V.U.K Genel Tebliğinde geçen “mükelleflerin kendileri” ibaresinin, serbest meslek ve işletme usulüne göre defter tutan mükelleflerin tamamı olaraak algılandığı ve bu usullerde defter turan tüm mükelleflerin bu sistemi kullanıp kendi beyannamelerini